SEGRITETSPOLICY

Denna sekretesspolicy anger hur vi, www.instant-famous.com, samlar in, lagrar och använder information om dig när du använder eller interagerar med vår webbplats, www.instant-famous.com (vår webbplats) och där vi annars skaffar eller samlar in information om dig.

Denna sekretesspolicy träder i kraft den 11te februari 2023.

OM OSS:

INSTANT FAMOUS (vi, vår och oss) driver webbplatsen www.instant-famous.com.

www.instant-famous.com, är en plattform för e-handelswebbplatser för kläder som säljer och tillhandahåller kundtjänster.

INSTANT FAMOUS är en leverantör av digital marknadsföringstjänster för sociala medieprofiler, sidor och kanaler. Vi är baserade i Tyskland. Vår registrerade adress är Lucas-Cranach-Str. 4, 67227, Frankenthal, Tyskland.

Vår kontaktadress är Sale@instant-famous.com.

INFORMATION VI SAMLAR IN NÄR DU KONTAKAR OSS:

"Genom att använda vår webbplats samtycker du (besökaren) till att tillåta tredje part att behandla din IP-adress, för att fastställa din plats i syfte att valutaomvandla. Du samtycker också till att ha den valutan lagrad i en sessionscookie i din webbläsare (en tillfällig cookie som tas bort automatiskt när du stänger din webbläsare). Vi gör detta för att den valda valutan ska förbli vald och konsekvent när du surfar på vår webbplats så att priserna kan konverteras till din (besökarens) lokala valuta."

Vi samlar in och använder information från individer som kontaktar oss i enlighet med detta avsnitt.

E-post:

När du skickar ett e-postmeddelande till den e-postadress som visas på vår webbplats samlar vi in ​​din e-postadress och all annan information du anger i det e-postmeddelandet.

Telefonnummer:

Om du väljer att få information via SMS eller telefonsamtal om din beställning kommer du att hämta ditt telefonnummer. 

Kontaktformulär:

När du kontaktar oss med vårt kontaktformulär samlar vi in ​​namn, e-postadress och IP-adress. Vi samlar också in all annan information som du lämnar till oss när du fyller i kontaktformuläret inklusive valfri information, såsom telefonnummer eller företagsnamn.

Om du inte tillhandahåller den obligatoriska information som krävs av vårt kontaktformulär kommer du inte att kunna skicka in kontaktformuläret och vi kommer inte att ta emot din förfrågan.

Inlägg:

Om du kontaktar oss per post kommer vi att samla in all information du ger oss i all postkommunikation du skickar till oss.

INFORMATION VI SAMLAR IN NÄR DU INTERAGERAR MED VÅR WEBBPLATS:

Vi samlar in och använder information från individer som interagerar med de särskilda funktionerna på vår webbplats i enlighet med detta avsnitt.

E-nyhetsbrev:

När du registrerar dig för vårt e-nyhetsbrev på vår webbplats eller väljer att ta emot nyheter, erbjudanden från oss genom att ange namn och e-postadress och klicka på prenumerera eller kryssa i en ruta i kassan som indikerar att du vill få din e- nyhetsbrev samlar vi in ​​namn och e-postadress.

Registrering på vår webbplats:

När du registrerar dig och skapar ett konto på vår webbplats samlar vi in ​​följande information: namn, e-postadress, IP-adress, postadress, kontakt och all annan information du ger oss när du fyller i registreringsformuläret, inklusive eventuella valfria information, såsom telefonnummer eller företagsnamn.

Om du inte tillhandahåller den obligatoriska informationen som krävs i registreringsformuläret kommer du inte att kunna registrera dig eller skapa ett konto på vår webbplats.

INFORMATION VI SAMLAR IN NÄR DU LAGER EN BESTÄLLNING PÅ VÅR WEBBPLATS:

Vi samlar in och använder information från individer som gör en beställning på vår webbplats i enlighet med detta avsnitt.

INFORMATION SAMLAR IN NÄR DU LÄGGER EN BESTÄLLNING:

Obligatorisk information:

När du beställer tjänster på vår webbplats samlar vi in ​​ditt namn, e-postadress, faktureringsadress, leveransadress, bild, plats och all annan obligatorisk information du samlar in från kunder i kassan.

Om du inte tillhandahåller denna information kommer du inte att kunna köpa tjänster från oss på vår webbplats eller ingå ett avtal med oss.

Valfri information:

Vi samlar också in valfri information från dig, såsom ditt telefonnummer och eventuell ytterligare valfri information i kassan. Vi frågar dig också om du vill få marknadskommunikation från oss. För ytterligare information, se "Marknadskommunikation" i det här avsnittet nedan.

Bearbetar din betalning:

När du har lagt en beställning på vår webbplats måste du betala för de tjänster du har beställt. För att kunna behandla din betalning använder vi en tredje parts betalningsbehandlare, din betalning kommer att behandlas av den tredje parts betalningsbehandlare som du väljer att behandla din betalning.

Betalningsbehandlaren från tredje part väljer att behandla din betalning samlar in, använder och bearbetar din information, inklusive betalningsinformation, i enlighet med deras integritetspolicy. Du kan komma åt deras sekretesspolicyer.

Marknadskommunikation:

I kassan har du möjlighet att ta emot marknadskommunikation från oss.

INFORMATION INSAMLAD ELLER ERHÅLLS FRÅN TREDJE PART:

Det här avsnittet beskriver hur vi skaffar eller samlar in information om dig från tredje part.

Information mottagen från tredje part:

I allmänhet får vi information om dig från tredje part. De tredje parter från vilka vi får information om dig kommer vanligtvis att vara Apple och Google.

Det är också möjligt att tredje parter som vi inte har haft någon tidigare kontakt med kan ge oss information om dig.

Information vi får från tredje part kommer i allmänhet att vara ditt namn och kontaktuppgifter men kommer att innehålla all ytterligare information om dig som de tillhandahåller oss.

VAR VI FÅR INFORMATION OM DIG MED FEL:

Om vi ​​får information om dig från en tredje part av misstag och/eller vi inte har någon rättslig grund för att behandla den informationen, kommer vi att radera din information.

Information erhållen av oss från tredje part:

Under vissa omständigheter kommer vi att erhålla information om dig från vissa offentligt tillgängliga källor, både EU och icke-EU, såsom kunddatabaser online, företagskataloger, sociala medier och webbplatser.

UTSLÄPP OCH YTTERLIGARE ANVÄNDNING AV DIN INFORMATION:

Det här avsnittet anger de omständigheter under vilka kommer att avslöja information om dig till tredje part och eventuella ytterligare ändamål för vilka vi använder din information.

Utlämnande av din information till tjänsteleverantörer:

Vi använder tredje part för att förse oss med tjänster som är nödvändiga för att driva vår verksamhet eller för att hjälpa oss att driva vår verksamhet.

Din information kommer att delas med tjänsteleverantörerna där det är nödvändigt för att ge dig den tjänst du har begärt, oavsett om det är att gå in på vår webbplats eller beställa och tjänster från oss.

Utlämnande av din information till andra tredje parter:

Vi lämnar ut din information till andra tredje parter under specifika omständigheter.

ÖVERFÖRING OCH LAGRING AV DIN INFORMATION:

Dela din information med tredje parter, som antingen är relaterade till eller associerade med driften av vår verksamhet, där det är nödvändigt för oss att göra det. Dessa tredje parter inkluderar våra revisorer, rådgivare, dotterbolag, affärspartners, oberoende entreprenörer. Ytterligare information om var och en av dessa tredje parter anges nedan.

 • Revisorer
 • Rådgivare
 • Affiliates
 • Affärspartner
 • Oberoende entreprenörer

UTSLÄPP OCH ANVÄNDNING AV DIN INFORMATION AV JURIDISKA SKÄL:

Om vi ​​misstänker att kriminellt eller potentiellt brottsligt beteende har inträffat kommer vi under vissa omständigheter att behöva kontakta en lämplig myndighet, såsom polisen. Detta kan till exempel vara fallet om vi misstänker att vi bedrägerier eller ett cyberbrott har begåtts eller om vi tar emot hot eller skadlig kommunikation mot oss eller tredje part.

Vi kan behöva använda din information om vi är inblandade i en tvist med dig eller en tredje part till exempel, antingen för att lösa tvisten eller som en del av någon medling, skiljedom eller domstolslösning eller liknande process.

Vi kommer att använda och bearbeta din information för att följa rättsliga skyldigheter som vi är föremål för.

HUR LÄNGE VI BEVARAR DIN INFORMATION:

Det här avsnittet anger hur länge vi behåller din information. Vi har fastställt specifika lagringsperioder där det är möjligt. Där det inte har varit möjligt har vi angett de kriterier vi använder för att fastställa lagringsperioden.

Lagringsperioder:

Serverlogginformation: vi behåller information på våra serverloggar i ett år.

Beställningsinformation: när du gör en beställning av tjänster behåller vi denna information i sex år efter utgången av det räkenskapsår då du gör din beställning, i enlighet med vår rättsliga skyldighet att föra register för skatteändamål.

KRITERIER FÖR BESTÄMNING AV LAGRINGSPERIODER:

I alla andra omständigheter kommer vi att behålla din information inte längre än nödvändigt, med hänsyn till följande:

 • Syftet och användningen av din information både nu och i framtiden, till exempel om det är nödvändigt att fortsätta lagra den informationen för att fortsätta att utföra våra förpliktelser enligt ett kontrakt med dig eller för att kontakta dig i framtiden;
 • Om vi ​​har någon juridisk skyldighet att fortsätta att behandla din information;
 • Om vi ​​har någon rättslig grund för att fortsätta att behandla din information;
 • Hur värdefull din information är;
 • alla relevanta överenskomna branschpraxis om hur länge information ska bevaras;
 • nivåerna av risk, kostnader och ansvar som är involverade i att vi fortsätter att hålla informationen;
 • hur svårt det är att säkerställa att informationen kan hållas uppdaterad och korrekt; och
 • Alla relevanta omgivande omständigheter.

HUR VI SÄKKER DIN INFORMATION:

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkra din information och skydda den mot obehörig eller olaglig användning och oavsiktlig förlust eller förstörelse, inklusive:

 • Endast att dela och ge tillgång till din information i den minsta omfattning som är nödvändig, med förbehåll för sekretessrestriktioner där så är lämpligt, och på anonymiserad basis när det är möjligt;
 • Använda säkra servrar för att lagra din information;
 • verifiera identiteten på en individ som begär tillgång till information innan de ger dem tillgång till information;

ÖVERFÖRING AV INFORMATION TILL OSS MED E-POST:

Sändning av information över internet är inte helt säker, och om du skickar någon information till oss över internet gör du det helt på egen risk.

Vi kan inte hållas ansvariga för några kostnader, utgifter, förlust av vinst, skada på rykte, skador, ansvar eller någon annan form av förlust eller skada som du lider av som ett resultat av ditt beslut att överföra information till oss på ett sådant sätt.

DINA RÄTTIGHETER I RELATION TILL DIN INFORMATION:

Med förbehåll för vissa begränsningar av vissa rättigheter har du följande rättigheter i förhållande till din information, som du kan utöva genom att skicka ett e-postmeddelande till Sale@instant-famous.com:

 • Att begära tillgång till din information och information relaterad till vår användning och behandling av din information;
 • Att begära rättelse eller radering av din information;
 • För att begära att vi begränsar vår användning av din information;
 • För att ta emot information som du har lämnat till oss i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format (t.g en CSV-fil) och rätten att få den informationen överförd till en annan personuppgiftsansvarig;
 • Att invända mot behandlingen av din information för vissa ändamål; och
 • Att återkalla ditt samtycke till vår användning av din information när som helst när vi litar på ditt samtycke för att använda eller behandla denna information. Observera att om du återkallar ditt samtycke kommer detta inte att påverka lagligheten av vår användning och behandling av din information på grundval av ditt samtycke före den tidpunkt då du återkallar ditt samtycke.
 • Rätten att inte bli föremål för ett beslut som enbart baseras på automatiserad behandling, inklusive profilering som ger rättsverkningar för dig eller på liknande sätt påverkar dig väsentligt.

HUR VI VERIFIERAR DIN IDENTITET:

Där vi har lämplig information om dig, kommer vi att försöka verifiera din identitet med hjälp av den informationen.

Om det inte är möjligt att identifiera dig från sådan information, eller om vi har otillräcklig information om dig, kan vi kräva original eller bestyrkta kopior av viss dokumentation för att kunna verifiera din identitet innan vi kan tillhandahålla dig med tillgång till din information.

Vi kommer att kunna bekräfta den exakta information vi behöver för att verifiera din identitet under dina specifika omständigheter om och när du gör en sådan begäran.

DIN RÄTT ATT INvända MOT BEHANDLING AV DIN INFORMATION FÖR VISSA ÄNDAMÅL:

Du har följande rättigheter i förhållande till din information, som du kan utöva på samma sätt som du kan utöva genom att skicka ett e-postmeddelande till Sale@instant-famous.com:

 • Att invända mot att vi använder eller behandlar din information där vi använder eller behandlar den för att utföra en uppgift i allmänhetens intresse eller för våra legitima intressen, inklusive "profilering" ' baserat på något av dessa syften; och
 • Att invända mot att vi använder eller behandlar din information för direktmarknadsföringsändamål.

Du kan också utöva din rätt att invända mot att vi använder eller behandlar din information för direktmarknadsföringsändamål genom att:

 • Klicka på länken för att avbryta prenumerationen som finns längst ned i alla marknadsföringsmeddelanden vi skickar till dig och följa instruktionerna som visas i din webbläsare efter att du klickat på den länken;
 • Skicka ett e-postmeddelande till Sale@instant-famous.com och ber att vi slutar skicka marknadsföringskommunikation till dig.

COOKIES:

Cookies är små datafiler som skickas av en webbplatss server till en webbläsare, processorminne eller hårddisk och lagras där. De kan användas för en rad olika syften, som att anpassa en webbplats för en viss användare, hjälpa en användare att navigera på en webbplats, förbättra den användarens webbplatsupplevelse och lagra den användarens preferenser och inloggningsinformation.

Inriktnings- eller reklamsyfte:

Att använda cookies för inriktning och reklam gör att vi kan visa annonser på webbplatsen och samla in information om din användning av webbplatsen för att göra annonserna mer relevanta och anpassa till dig och dina intressen. Vi kan använda tredje parter för att visa relevanta och personliga annonser för dig via deras nätverk.

ÄNDRINGAR AV VÅR SEKRETESSPOLICY:

Vi uppdaterar och ändrar vår integritetspolicy då och då.

Mindre ändringar i vår sekretesspolicy:

Där vi gör mindre ändringar i vår integritetspolicy kommer vi att uppdatera vår sekretesspolicy med ett nytt ikraftträdandedatum som anges i början av den. Vår behandling av din information kommer att styras av den praxis som anges i den nya versionen av integritetspolicyn från dess ikraftträdandedatum och framåt.

Större ändringar av vår integritetspolicy eller de syften för vilka vi behandlar din information:

När vi gör större ändringar i vår integritetspolicy eller har för avsikt att använda din information för ett nytt ändamål eller ett annat ändamål än de syften som vi ursprungligen samlade in den för, kommer vi att meddela dig via e-post (om möjligt) eller genom att lägga upp en meddelande på vår hemsida.

Vi kommer att förse dig med information om ändringen i fråga och syftet och all annan relevant information innan vi använder din information för det nya ändamålet.

När det krävs kommer vi att inhämta ditt förhandsgodkännande innan vi använder din information för ett annat ändamål än de syften som vi ursprungligen samlade in den för.

BARNENS SEKRETESS:

Vi kontaktar eller samlar inte in information från personer under 18 år medvetet. Webbplatsen är inte avsedd att begära information av något slag från personer under 18 år.

Det är möjligt att vi kan få information om personer under 18 år genom bedrägeri eller bedrägeri från tredje part. Om vi ​​underrättas om detta, så snart vi verifierar informationen, kommer vi, där det krävs enligt lag att göra det, omedelbart inhämta lämpligt förälders samtycke för att använda den informationen eller, om vi inte kan erhålla sådant förälders samtycke, kommer vi att radera informationen från våra servrar. Om du vill meddela oss om vårt mottagande av information om personer under 18 år, vänligen gör det genom att skicka ett e-postmeddelande till Sale@instant-famous.com.

UPPHOVSRÄTT:

Upphovsrätten i denna integritetspolicy ägs antingen av eller licensierad till oss och är skyddad av upphovsrättslagar runt om i världen och programvara för upphovsrättsskydd. Alla immateriella rättigheter i detta dokument är reserverade.

KONTAKTINFORMATION: 

Om du har några frågor angående dessa villkor för denna webbplats, kontakta oss på något av följande sätt:

Webb: www.instant-famous.com.

E-post: Sale@instant-famous.com

Inlägg: Instant Famous, Lucas-Cranach-Str. 4, 67227, Frankenthal, Tyskland.

Support: (+49) 1577 555 6191

© Alla rättigheter reserverade.                                                                                                             februari 2023.