Detta dokument gäller för användningen av Instant-Famous.com-webbplatsen och uppdaterades senast i juni 2013. Genom att använda denna webbplats godkänner du villkoren nedan. Vi kan ändra detta dokument när som helst och din fortsatta användning av vår webbplats innebär att du samtycker till sådana ändringar. Genom att använda denna webbplats samtycker du till insamling, lagring och användning av din information på det sätt som diskuteras nedan:

Information vi samlar in:

Din användning av denna webbplats och kommunikation med oss ​​gör att vi kan samla in viss information om dig. Denna information kan innehålla viss personlig information och information om dina preferenser och vanor. En del av denna information kan vara anonym och en del kan identifieras med dig. Observera att sändning av information via internet inte är helt säker och därför är vi inte ansvariga för eventuell korruption av din information, eller avlyssning av din information av en tredje part.


Information vi sparar:

Vi kan komma att behålla följande information om dig och din användning av vår webbplats:
        Detaljer om ditt besök på vår webbplats, såsom visade sidor, resurser som du har tillgång till och besökets längd.
        Information du ger oss angående din identitet, din dator och din betalningsform.
        Annan information du kan ge oss när du kommunicerar med oss ​​på något sätt.

Information vi lägger på din dator:

Vi kan placera cookies, eller liknande kod, på din dator. Cookies är små filer som placeras på datorer för referensändamål. Cookies kan användas för att ge enklare och snabbare åtkomst till webbplatsfunktioner såsom inloggningar och/eller upprepade besök. Du kan justera dina datorinställningar för att neka cookies om du vill. Avvisande cookies kan påverka din användning av vår webbplats.

Vad vi gör med din information:

Vi kan använda din information för att skicka information till dig om våra produkter och tjänster och våra relaterade företags produkter och tjänster. Vi kan använda information i olika analyser för att förbättra vår webbplats, våra produkter och våra tjänster. Information som används i analys är inte personlig identifierad med dig.


Länkar till andra webbplatser:

Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som ägs av tredje part. När du lämnar vår webbplats godkänner du policyerna och villkoren för användning av den nya webbplatsen. Du förstår att våra policyer och användarvillkor inte gäller för den nya webbplatsen.


Ändra din information:

Om din information ändras, eller om du inte längre vill att vi ska ha din information, kan du begära rättelse, uppdatering eller radering av din information genom att kontakta oss. Observera att vissa tjänster kanske inte längre är tillgängliga för dig om du begär radering av din information.

Läs detta avtal noggrant innan du köper Instant-Famous-tjänster.

Genom att köpa Instant-Famous tjänst indikerar du att du accepterar detta avtal och dess villkor. När du får tillgång till och använder tjänsterna från Instant-Famous under Instant-Famous förbinder du dig till alla villkor som anges i detta villkorsavtal. Ytterligare villkor kan gälla för ytterligare områden på webbplatsen eller för särskilda förhandlingar eller innehåll som publiceras på webbplatsen, i samband med det faktiska användarvillkorsavtalet. Instant-Famous förbehåller sig rätten att göra ändringar i villkorsavtalet när som helst. Kunder som använder Instant-Famous webbplats samtycker till att följa alla ändringar eller modifieringar och är bundna till de ändrade användarvillkoren. Det aktuella revideringsdatumet för användarvillkorsavtalet anges nedan.
Webbplatsanvändning: Instant-Famous har fullständiga immateriella rättigheter till allt innehåll, bilder och visuella element på webbplatsen. Denna information får inte användas, kopieras, distribueras, överföras eller ändras om det inte uttryckligen godkänts av Instant-Famous's.

Domän: Instant-Famous.com och www.Instant-Famous.com-domäner hyrs ut till en tredje part. Den tredje delen är mottagare av alla betalningar och är ansvarig för allt innehåll som finns på denna webbplats och alla anspråk som görs på denna webbplats.


Upphovsrätt: Innehållet och webbplatsen skyddas av tyska och utländska upphovsrättslagar. Dessa tillhör uttryckligen Instant-Famous eller andra upphovsrättsägare som har gett uttryckligt tillstånd att använda deras information på Instant-Famous-webbplatsen.


Ansvarsbegränsning: Eftersom du är bunden av avtalsvillkoren måste du gottgöra, försvara och hålla Instant-Famous skadeslös för alla anspråk som uppstår ur, relaterar till eller har samband med ditt påstådda brott mot användarvillkoren när du använder Instant-Famous tjänst. Du måste också gottgöra, försvara och hålla Instant-Famous ofarlig baserat på alla anspråk som påstår fakta som, om de är sanna, skulle utgöra ett brott mot detta avtal.


Uppförande: Varje potentiell kund samtycker till att enbart använda webbplatsen för lagliga ändamål och att inte äventyra webbplatsens säkerhet, göra den otillgänglig för andra eller orsaka skada på innehållet, tjänsten eller hemsida. Som användare samtycker du till att avstå från alla åtgärder som kan lägga till, subtrahera eller ändra innehållet på webbplatsen. Du samtycker till att avstå från att komma åt innehåll utan tillåtelse och kommer inte att använda webbplatsen på något annat sätt än det är avsett.


Konfidentiell information: Instant-Famous kräver endast konfidentiell information som gör det möjligt att använda tjänsten. Allt annat material eller information som skickas till webbplatsen kommer att betraktas som icke-konfidentiell. Du godkänner Instant-Famous det royaltyfria oåterkalleliga tillståndet att helt eller delvis använda, visa och distribuera bidraget på vilket sätt som helst.

Beställningars slutförandetid: Ibland på grund av ett stort antal beställningar kan det bli en liten fördröjning i att slutföra en beställning. 


Pengarna-tillbaka-garanti: Instant-Famous erbjuder sina kunder möjligheten att återbetala sina pengar om en kunds behov inte tillgodoses. Dessa måste behandlas i due diligence och korrekt process. Instant-Famous förbehåller sig rätten att möta kundnöjdhet. Vi kan inte garantera att följare och gilla-markeringar kommer att fortsätta följa livet ut, vissa kommer så småningom att sluta följa och inte gilla på grund av ointresse. Det är därför vi överlevererar till att börja med. När allt kommer omkring är allt frivilligt och upp till den som följer och gillar i slutet av dagen. Om du inaktiverar ditt konto och sedan återaktiverar det, ändra ditt användarnamn eller skapa ett nytt konto och vill att de ska överföras; dina följare kommer att försvinna och vi kommer inte att kunna ersätta dem av dessa skäl. Dessutom, om du har köpt följare från en annan leverantör kan vi inte acceptera några som helst anspråk på förlorade följare. Detta beror på att om du upplever en förlust finns det inget sätt att veta vilka leverantörers följare som förlorats, som ett resultat kommer vi inte att ersätta en annan leverantörs följare.


Återbetalningspolicy

En återbetalning kommer att utfärdas efter 24 - 48 timmar om kunden inte tillhandahåller korrekt information för att slutföra beställningarna.

Instant-Famous erbjuder icke-materiella oåterkalleliga varor, vi ger inga återbetalningar när beställningen är klar och produkten har skickats. Som kund är du ansvarig för att förstå detta när du köper någon vara på vår sida.

Vi inser dock att exceptionella omständigheter kan inträffa med hänsyn till karaktären på den produkt vi levererar.

Därför efterkommer vi begäran om återbetalning av följande skäl:

- utebliven leverans av produkten: i vissa fall är processtiderna långsammare, och det kan ta lite längre tid för dina beställningar att avslutas. I det här fallet rekommenderar vi att du kontaktar oss för hjälp. Krav på utebliven leverans måste lämnas till vår supportavdelning skriftligen inom 7 dagar från beställningsdatum. Annars anses kampanjen vara avslutad.

-produkt inte-som-beskrivet: sådana problem ska rapporteras till vår supportavdelning inom 7 dagar från köpdatumet. Tydliga bevis måste tillhandahållas som bevisar att den köpta produkten inte är som den beskrivs på webbplatsen. Klagomål som enbart baseras på kundens falska förväntningar eller önskemål uppfylls inte.


I fall av bedrägliga PayPal-tvister eller bedräglig återbetalning av kreditkort har vi rätt att ta bort alla tjänster vi redan har levererat.

Detta kan inte förhandlas fram av kunden i något skede om kunden har öppnat tvisten, vi spårar alla IP:er och har all personlig information på fil och om i något skede kommer vi att tillhandahålla denna information till lokala, statliga eller federala myndigheter. Detta för att säkerställa att ett säkert och rättvist system skapas för alla användare av Instant-Famous. Om du i något skede tycker att detta är orättvist och vill att ditt fall ska behandlas, vänligen kontakta vårt juridiska team på www.instant-famous.com och välj "Kontakta oss" för att avdelningen ska skicka in din begäran.


Sociala mediekonton: Instant-Famous är inte ansvarigt för några konton och/eller video som tas bort på grund av att våra tjänster implementeras. Köp av våra tjänster sker på egen risk och det är nästan omöjligt att avgöra varför leverantörer av sociala medier stänger av eller tar bort konton. På grund av detta kan vi inte återbetala efter att tjänster har slutförts om detta har inträffat på ett konto. Men vi har aldrig haft några klagomål från våra 5000-tals beställningar som slutförts.


Korrigering av felaktigheter: Instant-Famous förbehåller sig rätten att korrigera eventuella fel eller felaktigheter i innehållet på webbplatsen, eller att ändra och uppdatera innehållet när som helst utan föregående meddelande. Instant-Famous garanterar dock inte att fel, felaktigheter eller utelämnanden kommer att korrigeras omedelbart.


Bestämmelser: Detta användarvillkorsavtal med Instant-Famous utgör hela avtalet mellan alla parter med avseende på ämnet härav.


Uppsägning av tjänsten: Avtalets giltighetstid börjar när Instant-Famous accepterar din jobborder och upphör när den sägs upp av endera parten. Om Instant-Famous, efter eget gottfinnande, fastställer att du missbrukar systemet, drar företaget (utan att begränsa några andra rättigheter eller gottgörelser som är tillgängliga för det) tillbaka ditt deltagande och håller inne alla belopp till dig.
Dessa villkor uppdaterade och träder i kraft den 01/01/2014.

Ansvarsfriskrivning
Instant Famous är inte associerat med Google+1,Youtube,Instagram,Twitter,Facebook,Vine,Pinterest,Soundcloud,Vube. Respektive ägare är fortfarande innehavare av sin egendom, logotyper, nämligen varumärken och upphovsrätter.