ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene Voorwaarden en alle documenten waarnaar hierin wordt verwezen, beschrijven de voorwaarden waaronder u onze website, www.instant-famous.com (onze website), mag gebruiken. Door onze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en te voldoen aan deze Algemene Voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht vanaf 11th februari 2022.

Lees deze Algemene Voorwaarden aandachtig door. We raden u aan een kopie van deze Algemene Voorwaarden af ​​te drukken voor uw administratie, evenals eventuele toekomstige versies ervan, aangezien we deze van tijd tot tijd kunnen bijwerken.

OVER ONS:

INSTANT FAMOUS (wij, onze en wij) beheert de website www.instant-famous.com.

www.instant-famous.com, is een e-commerce websiteplatform voor sociale-mediadiensten dat klantenservice verkoopt en levert.

INSTANT FAMOUS is een dienstverlener op het gebied van digitale marketing voor sociale media-accounts. Wij zijn gevestigd in Duitsland. Ons geregistreerde adres is Lucas-Cranach-Str.4, 67227, Frankenthal, Duitsland.

Ons e-mailadres voor contact is Sale@instant-famous.com.

DIENSTEN:

Uw gebruik van de Services is op eigen risico. De Diensten worden geleverd op een ‘as is’- en ‘as available’-basis. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of voorbeeldschade, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, verlies van goodwill, verlies van bedrijfsreputatie, verlies van gegevens, kosten van aanschaf van vervangende diensten, of ander immaterieel verlies, voortvloeiend uit: (i) de diensten (ii) de resultaten van de diensten (iii) het gebruik of het onvermogen om de diensten te gebruiken; (iv) eventuele wijzigingen die wij in de diensten aanbrengen, of enige permanente of tijdelijke beëindiging van de diensten; (v) of enige andere kwestie met betrekking tot de diensten. 

Hierna volgen de diensten die momenteel worden geleverd door de www.instant-famous.com, die op elk moment kunnen veranderen naar goeddunken van de Instant Famous.


 1. FACEBOOK:
  1. Vind ik leuk
  2. Plaats vind-ik-leuks
  3. Foto-likes
  4. Volgers
  5. Reacties
  6. Deel
  7. Commentaar
  8. Videoweergaven
  9. Beoordelingen en recensies
  10. Pakketten
 2. TWITTER
  1. Volgers
  2. Retweets
  3. Favorieten
 3. INSTAGRAM:
  1. Volgers
  2. Vind ik leuk
  3. Machtige likes
  4. Opmerkingen
  5. Videoweergaven
  6. TV
  7. Abonnement
  8. Pakketten
  9. Viraal videopakket
 4. YOUTUBE:
  1. Weergaven
  2. Organische promotie
  3. Abonnees
  4. Vind ik leuk
  5. Favorieten
  6. Aandelen
  7. Virale methoden
  8. Pakketten
  9. Opmerkingen
 5. PINTEREST:
  1. Volgers
  2. Herhalingen
 6. LINKEDIN:
  1. Volgers
 7. GELUIDLOUD:
  1. Volgers
  2. Speelt af
  3. Vind ik leuk
  4. Herplaatsingen
  5. Opmerkingen
  6. Pakket+
 8. SPOTIFY:
  1. Speelt af
  2. Volgers
  3. Afspeellijstvolgers
  4. Maandelijkse luisteraars
 9. TIKTOK:
  1. Volgers
  2. Vind ik leuk/Hartjes
  3. Weergaven
 10. VIMEO:
  1. Weergaven
 11. WEBSITEVERKEER


BETALING:

De prijzen en de diensten zijn beschikbaar op onze website. Wij behouden ons het recht voor om de prijzen van de diensten op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De definitieve prijzen worden vermeld en beschikbaar op de website. Prijzen zijn gebaseerd op ons oordeel op elk moment dat wij nodig achten.

GELDIGE CREDITCARD OF BETAALKAART:

Om de services te kunnen gebruiken, moeten gebruikers een geldig creditcard- of debetkaartnummer en een vervaldatum opgeven. Gebruikers kunnen voor betalingen gebruik maken van Paypal, Visa, MasterCard of Maestro Card. Gebruikers verklaren en garanderen dat de gebruiker bevoegd is om alle creditcards of betaalkaarten te gebruiken die gasten aan ons verstrekken. Gebruikers geven ons toestemming om alle gemaakte kosten op de kaart in rekening te brengen. Alle kosten zijn onderhevig aan toepasselijke belastingen en andere lokale overheidsheffingen, die door ons in rekening kunnen worden gebracht en geïnd.

BESCHIKBAARHEID VAN ONZE WEBSITE:

Wij geven geen verklaringen en bieden geen garanties dat:

De website zal op elk specifiek tijdstip of vanaf elke specifieke geografische locatie beschikbaar worden gesteld; uw toegang tot de website zal continu of ononderbroken zijn; of

De website zal toegankelijk of geoptimaliseerd zijn op alle browsers, computers, tablets, telefoons of weergaveplatforms.

We behouden ons het recht voor om de toegang tot de gehele of een deel van de website om welke reden dan ook op te schorten, inclusief om zakelijke of operationele redenen, zoals het verbeteren van het uiterlijk of de functionaliteit van de website, inhoudsupdates, periodiek onderhoud of om eventuele problemen op te lossen waar we ons bewust van worden. Wanneer we verwachten dat we de toegang tot de website voor een aanzienlijke periode moeten opschorten, zullen we proberen u hiervan vooraf op de hoogte te stellen, waar redelijkerwijs mogelijk.

WIJZIGINGEN DIE WE KUNNEN AANBRENGEN IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN EN ANDERE DOCUMENTATIE:

Wij behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden, ons privacybeleid en alle andere documentatie waarnaar in deze documenten wordt verwezen van tijd tot tijd bij te werken. We kunnen onze Algemene Voorwaarden en andere documentatie om welke reden dan ook wijzigen, waaronder:

Om eventuele veranderingen weer te geven in de manier waarop we onze activiteiten uitvoeren;

Om rekening te houden met eventuele wijzigingen die we aan onze website aanbrengen, inclusief maar niet beperkt tot nieuwe functies of functionaliteit die we bieden, eventuele aanpassingen aan de manier waarop we u mededelingen doen, of eventuele wijzigingen in de inhoud, het doel of de beschikbaarheid van de website;

Om onze huidige gegevensverwerkingsactiviteiten nauwkeurig te beschrijven, zodat u op de hoogte blijft van onze nieuwste praktijken;

Om ervoor te zorgen dat onze documentatie voldoet en blijft aan alle huidige en toekomstige toepasselijke wetten, voorschriften en officiële richtlijnen.

Indien wettelijk vereist, zullen wij u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden of de andere documentatie waarnaar daarin wordt verwezen door een kennisgeving op de website te plaatsen en/of door een bijgewerkte versie van deze Algemene Voorwaarden te plaatsen of andere soortgelijke documentatie op onze website met een nieuwe ingangsdatum vermeld aan het begin ervan.

Als u onze website blijft bezoeken nadat we onze Algemene voorwaarden hebben bijgewerkt, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de bijgewerkte versie. U erkent ook dat door onze website te blijven bezoeken nadat we ons privacybeleid hebben bijgewerkt, de praktijken die in dat bijgewerkte beleid zijn uiteengezet, van toepassing zullen zijn op onze omgang met uw informatie.

U moet deze Algemene Voorwaarden en alle andere documentatie waarnaar daarin wordt verwezen, elke keer dat u onze website bezoekt, controleren om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van de voorwaarden die op dat moment op u van toepassing zijn.

De datum waarop deze Algemene Voorwaarden en/of andere documenten (inclusief ons privacybeleid) voor het laatst zijn gewijzigd, staat bovenaan dat document vermeld en wordt de “ingangsdatum” van dat document genoemd.

ACCOUNTGEGEVENS:

Als we u accountinformatie verstrekken, zoals een gebruikersnaam, identificatienummer, accountcode en/of wachtwoord, moet u dergelijke informatie vertrouwelijk en geheim houden en aan niemand bekendmaken. Alle accountinformatie wordt uitsluitend verstrekt voor gebruik door de genoemde accounthouder, en niet voor enige andere persoon. U bent verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van ongeautoriseerde toegang tot uw account als gevolg van openbaarmaking van uw accountgegevens aan derden.

Waar wij u de mogelijkheid bieden om uw eigen inloggegevens te selecteren, inclusief een wachtwoord, raden wij u aan om inloggegevens te verstrekken die uniek zijn voor uw eigen gebruik van deze website, en geen informatie te gebruiken van andere accounts die u mogelijk bij andere heeft websites of gemakkelijk vindbare informatie over u. U bent verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van ongeautoriseerde toegang tot uw account als gevolg van openbaarmaking van uw inloggegevens aan derden.

We behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot uw account in te trekken voor elke daadwerkelijke of vermoedelijke schending van deze Algemene Voorwaarden of enige andere documentatie waarnaar daarin wordt verwezen, inclusief, maar niet beperkt tot, wanneer we vermoeden dat er ongeoorloofde toegang is geweest tot uw account, of enige ongeoorloofde openbaarmaking van uw inloggegevens.

Als u weet of vermoedt dat de vertrouwelijkheid van uw inloggegevens is geschonden, bijvoorbeeld door het openbaar maken van dergelijke informatie aan derden, moet u onmiddellijk uw wachtwoord wijzigen. Als u uw wachtwoord niet kunt wijzigen, moet u ons hiervan onmiddellijk per e-mail op de hoogte stellen, op www.instant-famous.com.

VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ANDEREN DIE TOEGANG TOT ONZE WEBSITE VIA UW APPARAAT OF INTERNETVERBINDING:

U moet ervoor zorgen dat alle personen die onze website bezoeken op uw computer(s) of apparaat(en), of die toegang hebben of kunnen krijgen tot onze website op uw computer(s) of apparaat(en), of die gebruik maken van uw internetverbinding, op de hoogte zijn van deze Algemene Voorwaarden en alle andere documentatie waarnaar daarin wordt verwezen, en dat dergelijke personen er ook mee instemmen gebonden te zijn aan en zich te houden aan deze Algemene Voorwaarden. Als dergelijke personen om welke reden dan ook niet akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden of er niet aan gebonden willen zijn, mogen zij onze website niet bezoeken of gebruiken, en mag u hen dit niet toestaan.

EIGENDOM VAN MATERIAAL OP ONZE WEBSITE:

Alle handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo's, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op onze website en de inhoud ervan zijn eigendom van ons of zijn aan ons in licentie gegeven. Al dergelijke rechten worden wereldwijd beschermd door wetten op het gebied van intellectuele eigendom, en alle rechten zijn voorbehouden. Elk gebruik van de website en de inhoud ervan, anders dan zoals specifiek hierin toegestaan, is ten strengste verboden. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn door ons voorbehouden.

De handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo's en andere merken die eigendom zijn van derden en worden gebruikt of weergegeven op of via onze website (gezamenlijk 'Merk(en) van derden') kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaren, die kan ons wel of niet onderschrijven, ermee verbonden zijn of met ons verbonden zijn. Tenzij uitdrukkelijk bepaald in deze Algemene Voorwaarden, of in voorwaarden verstrekt door de eigenaar van een Merk van Derden, mag niets in deze Algemene Voorwaarden of op of via de website worden geïnterpreteerd als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van enige licentie of recht om onze merken of merken van derden die op de website worden gebruikt of weergegeven, in elk geval te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectieve eigenaar. Alle goodwill die voortvloeit uit het gebruik van onze handelsmerken komt uitsluitend ten goede aan ons.

INFORMATIE EN INHOUD OP ONZE WEBSITE, VERSTREKT OP NIET-VERTROUWEN BASIS:

Onze website wordt aan u beschikbaar gesteld om u algemene informatie te verstrekken over ons, ons bedrijf en alle producten of diensten die wij van tijd tot tijd aanbieden. Wij stellen onze website niet beschikbaar voor andere doeleinden, behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Algemene Voorwaarden.

De inhoud op onze website is niet bedoeld als advies. U mag voor geen enkel doel vertrouwen op de inhoud van onze website, en u moet uw eigen, onafhankelijk professioneel advies inwinnen voordat u besluit actie te ondernemen op basis van de inhoud, geheel of gedeeltelijk. op elk moment beschikbaar op onze website.

Wij geven geen enkele verklaring en bieden geen enkele garantie, expliciet of impliciet, dat de inhoud of het materiaal dat van tijd tot tijd op onze website beschikbaar is, accuraat, actueel of volledig is.

TOEGESTAAN GEBRUIK VAN MATERIALEN OP ONZE WEBSITE:

De inhoud op onze website is uitsluitend bedoeld voor uw persoonlijk, privé en niet-commercieel gebruik. U mag de inhoud van onze website afdrukken of delen voor wettige persoonlijke, privé- en niet-commerciële doeleinden, en u kunt ook anderen binnen uw organisatie op de hoogte stellen van de inhoud op onze website. U mag de inhoud van onze website niet anderszins extraheren, reproduceren of distribueren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Telkens wanneer u inhoud van onze website afdrukt, downloadt, deelt of doorgeeft aan anderen, mag u geen toevoegingen of verwijderingen maken of op andere wijze tekst van onze website wijzigen, u mag geen afbeeldingen, media of grafische afbeeldingen van onze website wijzigen of wijzigen. onze website op geen enkele manier gebruikt, mag u geen begeleidende tekst van dergelijke afbeeldingen, media of grafische afbeeldingen verwijderen en moet u ervoor zorgen dat alle inhoud die aan derden wordt doorgegeven een nauwkeurige weergave is van de inhoud zoals deze op onze website verschijnt.

Het is u verboden robots, spiders, datamining- of scraping-technologie of vergelijkbare tools van derden te gebruiken voor het extraheren of reproduceren van gegevens of inhoud van onze website zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Elke keer dat u inhoud of materiaal van onze website aan iemand doorgeeft, moet u ons erkennen als de auteurs van dergelijke inhoud of materialen (of andere auteurs waar dan ook door ons gecrediteerd) op het moment dat u dergelijke inhoud of materialen doorgeeft .

VERBODEN GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE:

U mag geen enkel deel van onze website of enige inhoud van onze website dupliceren, kopiëren of doorverkopen, behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan ​​in deze Algemene Voorwaarden.

U mag zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming geen toegang krijgen tot, interfereren met, beschadigen of verstoren op welke manier dan ook onze website of een deel ervan, onze systemen, onze hardware of apparatuur of netwerken waarop onze website wordt gehost , alle software die we gebruiken om de website te maken of aan te passen of om de website aan u beschikbaar te stellen, of enige hardware, apparatuur, netwerk, server, software of technologie die eigendom is van of wordt beheerd door ons of een derde partij.

U mag onze website alleen voor wettige doeleinden gebruiken en in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden. U mag onze website:

niet gebruiken

Voor enig doel dat onwettig is of dat op enigerlei wijze in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving, zowel lokaal, nationaal als internationaal;

Voor welke frauduleuze doeleinden dan ook;

Om op welke manier dan ook ongevraagde of ongeoorloofde reclame of directe of indirecte marketing aan wie dan ook uit te voeren, of om anderszins te spammen, met wie dan ook te communiceren of op de markt te brengen goederen, diensten of zaken die niet door ons zijn geautoriseerd;

Om op enigerlei wijze met kinderen te communiceren, hen schade toe te brengen of te proberen dit te schaden; of

Op welke manier of voor welk doel dan ook die in strijd is met deze Algemene Voorwaarden of de voorwaarden van een van de documenten waarnaar deze Algemene Voorwaarden verwijzen.

VIRUSSEN EN ANDERE SCHADELIJKE INHOUD:

Wij garanderen niet dat onze website geen virussen of andere kwaadaardige software bevat. We doen echter redelijke inspanningen om te voorkomen dat dergelijke virussen of bugs naar onze website worden geüpload.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele bugs of virussen op onze website, of voor software die vanaf onze website naar uw computer kan worden overgebracht, of voor eventuele gevolgen die de aanwezigheid of werking van dergelijke programma's kan hebben.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES:

Links naar inhoud of websites van derden kunnen van tijd tot tijd op onze website verschijnen.  Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die toegankelijk zijn via links op onze website. Alle inhoud op websites van derden valt buiten onze controle, en wij verklaren of garanderen niet dat dergelijke inhoud gerelateerd is aan ons of onze website, geschikt of geschikt is voor gebruik of weergave, wettig of accuraat.

Elke website van een derde partij die toegankelijk is via een link op onze website, kan uw gegevens verzamelen en verwerken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor gegevensverwerkingsactiviteiten die worden uitgevoerd door websites van derden waarnaar wordt gelinkt vanaf onze website, en wij wijzen alle aansprakelijkheid met betrekking daartoe af. U dient het privacybeleid van dergelijke derden te controleren om vast te stellen hoe zij uw informatie kunnen gebruiken voordat u besluit hun website en de functies ervan te gebruiken.

LINKS NAAR ONZE WEBSITE:

U mag niet naar onze website linken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Wanneer u onze toestemming heeft verkregen om naar onze website te linken:

U mag links naar onze website plaatsen op andere websites die uw eigendom zijn, op voorwaarde dat dergelijke websites en het gebruik van links naar onze website voldoen aan deze Algemene Voorwaarden;

We kunnen de toestemming om naar onze website te linken op elk moment intrekken. In het geval dat wij de toestemming intrekken om naar onze website te linken en u daarover informeren, dient u eventuele links naar onze website onmiddellijk te verwijderen of te laten verwijderen.

BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID:

ONDER VOORBEHOUDEN VAN HET BOVENGENOEMDE ZULLEN WIJ (INCLUSIEF ONZE OUDERS, DOCHTERONDERNEMINGEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, LEDEN, WERKNEMERS OF AGENTEN) ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U VOOR ENIG VERLIES, SCHADE (ZOWEL DIRECT, INDIRECT STRAF, WERKELIJK, GEVOLG, INCIDENTEEL, SPECIAAL, VOORBEELD OF ANDERSZINS) KOSTEN, UITGAVEN, AANSPRAKELIJKHEDEN OF STRAFFEN, HETZIJ IN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, SCHENDING VAN WETTELIJKE PLICHT OF ANDERSZINS, VOORZIENBAAR OF ONBEKEND, VOORTVLOEIEND UIT, IN VERBAND MET OF IN VERBAND MET AAN:

UW GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE;

ELKE CORRUPTIE OF VERLIES VAN GEGEVENS;

ELKE ONMOGELIJKHEID OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT ONZE WEBSITE, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, ENIGE ONDERBREKING, OPSCHORTING OF INTREKKING VAN ONZE WEBSITE (OM WELKE REDEN DAN OOK);

ELK GEBRUIK DAT U MAAKT VAN INHOUD OF MATERIALEN OP ONZE WEBSITE, INCLUSIEF HET VERTROUWEN DAT U OP DERGELIJKE INHOUD OF MATERIAAL MAAKT;

Eventueel verlies van spaargeld, winst, omzet, omzet of inkomsten;

ELK VERLIES VAN REPUTATIE OF GOEDE WILL;

Eventueel verlies van spaargeld;

ELK VERLIES VAN EEN KANS OF KANS; OF

ELKE ANDERE SECUNDAIRE, GEVOLG- OF INDIRECTE VERLIEZEN,

EN ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJK VERLIES OF SCHADE, ZONDER BEPERKING, AANVAARDT U EN ZAL U AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DE VOLLEDIGE KOSTEN VAN ALLE NOODZAKELIJKE ONDERHOUDS-, REPARATIE- OF CORRECTIE-INSTELLINGEN IN HET GEVAL VAN DERGELIJK VERLIES, SCHADE, KOSTEN, KOSTEN, AANSPRAKELIJKHEDEN OF SANCTIES DIE VOORTVLOEIEN.

WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE DIE U HAD VERMIJDEN DOOR ONS ADVIES OP TE VOLGEN OM EEN UPDATED TOE TE PASSEN DIE U GRATIS WORDT AANGEBODEN OF VOOR SCHADE DIE IS VEROORZAAKT DOOR HET NIET CORRECT VOLGEN VAN DE INSTALLATIE-INSTRUCTIES OF HET HEBBEN VAN DE MINIMALE SYSTEEMVEREISTEN DOOR ONS GEADVISEERD.

VRIJWARING:

U en ook elke derde partij voor of namens wie u een account of activiteit op de website beheert, gaat ermee akkoord ons te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen en kosten, inclusief: zonder beperking, redelijke honoraria en kosten van advocaten en advocaten, die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met een van de volgende zaken:

Uw uploads, toegang tot of gebruik van de website;

Uw schending of vermeende schending van deze Algemene Voorwaarden;

Uw schending van enig recht van derden, inclusief maar niet beperkt tot enig intellectueel eigendomsrecht, publiciteits-, vertrouwelijkheids-, eigendoms- of privacyrecht;

Uw overtreding van wetten, regels, voorschriften, codes, statuten, verordeningen of bevelen van overheids- en semi-overheidsinstanties, inclusief maar niet beperkt tot alle regelgevende, administratieve en wetgevende autoriteiten; of

Elke verkeerde voorstelling van zaken door u.

U zult, zoals volledig door ons wordt vereist, meewerken aan de verdediging van elke claim. Wij behouden ons het recht voor om de exclusieve verdediging en controle op ons te nemen van elke kwestie die onderhevig is aan schadeloosstelling door u, en u zult in geen geval een claim schikken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

DISCLAIMERS:

DE WEBSITE WORDT GELEVERD OP BASIS VAN “AS IS”, “ZOALS BESCHIKBAAR” EN “MET ALLE FOUTEN”. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, GEVEN WIJ GEEN ENKELE VERKLARING OF GARANTIES OF ONDERSTEUNING VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT:

DE DIENSTEN;

DE WEBSITE-INHOUD;

GEBRUIKERSINHOUD; OF

VEILIGHEID VERBONDEN AAN DE OVERDRACHT VAN INFORMATIE NAAR DE WEBSITE.

Bovendien WIJZEN WIJ HIERBIJ ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK, EIGENDOM, AANGEPASTE, HANDEL, STIL GENIETEN, SYSTEEMINTEGRATIE EN VRIJHEID VAN COMPUTERVIRUS.

WIJ VERKLAREN OF GARANDEREN NIET DAT DE DIENST FOUTLOOS OF ONONDERBROKEN ZAL ZIJN, DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, OF DAT DE DIENST OF DE SERVER DIE DE DIENST BESCHIKBAAR MAAKT VRIJ IS VAN SCHADELIJKE COMPONENTEN, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, VIRUSSEN. WIJ GEVEN GEEN ENKELE VERKLARING OF GARANTIES DAT DE INFORMATIE (INCLUSIEF ENIGE INSTRUCTIES) OVER DE DIENST NAUWKEURIG, VOLLEDIG OF NUTTIG IS. U ERKENT DAT UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE OP EIGEN RISICO IS. WIJ GARANDEREN NIET DAT UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE RECHTMATIG IS IN EEN BEPAALDE RECHTSGEBIED, EN WIJ WIJZEN DERGELIJKE GARANTIES SPECIFIEK AF. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN BEPERKEN OF STAAN DE DISCLAIMER VAN IMPLICIETE OF ANDERE GARANTIES NIET TOE, ZODAT DE BOVENSTAANDE DISCLAIMER MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS VOOR ZOVER DE WET VAN DEZE RECHTSGEBIED VAN TOEPASSING IS OP U EN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN.

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de website, VERKLAART U EN GARANDEERT U DAT UW ACTIVITEITEN WETTIG ZIJN IN ELKE RECHTSGEBIED WAAR U TOEGANG TOT DE DIENST OF GEBRUIK MAAKT.

WIJ ONDERSCHRIJVEN DE INHOUD NIET EN WIJZEN SPECIFIEK ELKE VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR ENIG VERLIES, SCHADE (HEWEL WERKELIJK, GEVOLG-, BESTRAF OF ANDERSZINS), LETSEL, CLAIM, AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERE OORZAAK VAN ACTIE VAN WELKE AARD DAN OOK KARAKTER GEBASEERD OP OF VOORTVLOEIEND UIT ENIGE INHOUD.

LEEFTIJDSBEPERKINGEN OP HET GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE:

Onze website en alle diensten die op of via de website beschikbaar zijn, zijn niet bedoeld voor gebruik door personen jonger dan 18 jaar.

ALS U JONGER DAN 18 BENT, MAG U ONZE WEBSITE NIET GEBRUIKEN, ONZE DIENSTEN AANSCHAFFEN OF PROBEREN AAN TE KOPEN, OF ENIGE INFORMATIE OVER U OF IEMAND ANDERS AAN ONS VERZENDEN.

We verwerken niet bewust of opzettelijk informatie over personen jonger dan 18 jaar.

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE:

Deze Algemene Voorwaarden, alle documenten waarnaar zij verwijzen, en alle geschillen die voortvloeien uit of in verband staan ​​met deze Algemene Voorwaarden, of alle documenten waarnaar zij verwijzen, zowel contractueel als niet-contractueel, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Duitsland.

De rechtbanken van Duitsland hebben exclusieve jurisdictie over eventuele claims of geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden en alle documenten waarnaar deze verwijzen.

AUTEURSRECHT:

Het auteursrecht op deze Algemene voorwaarden is eigendom van of in licentie gegeven aan ons en wordt beschermd door auteursrechtwetten over de hele wereld en door software ter bescherming van auteursrechten. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn alle intellectuele eigendomsrechten in dit document en elders op onze website, inclusief de inhoud op onze website, voorbehouden.

CONTACTGEGEVENS: 

Als u vragen heeft over deze algemene voorwaarden van deze website, kunt u op een van de volgende manieren contact met ons opnemen:

Web: www.instant-famous.com.

E-mail: Sale@instant-famous.com

Post: Direct beroemd, Lucas-Cranach-Str. 4, 67227, Frankenthal, Duitsland.

Eigenaar: Catalin Gajura, reg. nr. DE294543979

Ondersteuning: (+49) 1577 555 6191

© Alle rechten voorbehouden.                                                                                                             Maart 2022.