PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid zet uiteen hoe wij, www.instant-famous.com, informatie over u verzamelen, opslaan en gebruiken wanneer u onze website gebruikt of ermee communiceert, www.instant-famous.com (onze website) en waar we op andere wijze informatie over u verkrijgen of verzamelen.

Dit privacybeleid is van kracht vanaf 11th februari 2023.

OVER ONS:

INSTANT FAMOUS (wij, onze en wij) beheert de website www.instant-famous.com.

www.instant-famous.com, is een e-commerce websiteplatform voor kleding dat klantenservice verkoopt en levert.

INSTANT FAMOUS is een dienstverlener op het gebied van digitale marketing voor sociale media-profielen, pagina's en kanalen. Wij zijn gevestigd in Duitsland. Ons geregistreerde adres is Lucas-Cranach-Str. 4, 67227, Frankenthal, Duitsland.

Ons e-mailadres voor contact is Sale@instant-famous.com.

INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN WANNEER U CONTACT MET ONS OPNEEMT:

"Door onze website te gebruiken, gaat u (de bezoeker) ermee akkoord dat derden uw IP-adres verwerken, om uw locatie te bepalen met het oog op valutaconversie. U gaat er ook mee akkoord dat die valuta wordt opgeslagen in een sessiecookie in uw browser (een tijdelijke cookie die automatisch wordt verwijderd wanneer u uw browser sluit). We doen dit zodat de geselecteerde valuta geselecteerd en consistent blijft tijdens het surfen op onze website, zodat de prijzen kunnen worden omgezet naar uw lokale valuta (de bezoeker)."

We verzamelen en gebruiken informatie van personen die contact met ons opnemen in overeenstemming met deze sectie.

E-mail:

Wanneer u een e-mail verzendt naar het e-mailadres dat op onze website wordt weergegeven, verzamelen wij uw e-mailadres en alle andere informatie die u in die e-mail verstrekt.

Telefoonnummer:

Als u ervoor kiest om via sms of telefoontje op de hoogte te worden gehouden van uw bestelling, wordt uw telefoonnummer verzameld. 

Contactformulier:

Wanneer u contact met ons opneemt via ons contactformulier, verzamelen wij uw naam, e-mailadres en IP-adres. We verzamelen ook alle andere informatie die u ons verstrekt wanneer u het contactformulier invult, inclusief eventuele optionele informatie, zoals telefoonnummer of bedrijfsnaam.

Als u de verplichte informatie die vereist is op ons contactformulier niet verstrekt, kunt u het contactformulier niet verzenden en zullen wij uw vraag niet ontvangen.

Bericht:

Als u per post contact met ons opneemt, verzamelen wij alle informatie die u ons verstrekt in de postcommunicatie die u ons stuurt.

INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN WANNEER U INTERACTIES MAAKT MET ONZE WEBSITE:

Wij verzamelen en gebruiken informatie van personen die interactie hebben met de specifieke functies van onze website in overeenstemming met deze sectie.

E-nieuwsbrief:

Wanneer u zich aanmeldt voor onze e-nieuwsbrief op onze website of ervoor kiest om nieuws en aanbiedingen van ons te ontvangen door de naam en het e-mailadres in te voeren en op 'Abonneren' te klikken of bij het afrekenen een vakje aan te vinken dat aangeeft dat u uw e-mail wilt ontvangen nieuwsbrief, verzamelen wij naam en e-mailadres.

Registreren op onze website:

Wanneer u zich registreert en een account aanmaakt op onze website, verzamelen wij de volgende informatie: naam, e-mailadres, IP-adres, postadres, contact en alle andere informatie die u ons verstrekt wanneer u het registratieformulier invult, inclusief eventuele optionele informatie, zoals telefoonnummer of bedrijfsnaam.

Als u de verplichte informatie die vereist is op het registratieformulier niet verstrekt, kunt u zich niet registreren of een account aanmaken op onze website.

INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN WANNEER U EEN BESTELLING PLAATST OP ONZE WEBSITE:

We verzamelen en gebruiken informatie van personen die een bestelling plaatsen op onze website in overeenstemming met deze sectie.

INFORMATIE DIE WORDT VERZAMELD WANNEER U EEN BESTELLING PLAATST:

Verplichte informatie:

Wanneer u een bestelling plaatst voor diensten op onze website, verzamelen wij uw naam, e-mailadres, factuuradres, afleveradres, foto, locatie en alle andere verplichte informatie die u verzamelt van klanten bij het afrekenen.

Als u deze informatie niet verstrekt, kunt u geen diensten van ons kopen op onze website of een contract met ons aangaan.

Optionele informatie:

We verzamelen ook optionele informatie van u, zoals uw telefoonnummer en eventuele aanvullende optionele informatie bij het afrekenen. We vragen u ook of u marketingcommunicatie van ons wilt ontvangen. Voor meer informatie, zie ‘Marketingcommunicatie’ in dit gedeelte hieronder.

Uw betaling verwerken:

Nadat u een bestelling op onze website heeft geplaatst, moet u betalen voor de diensten die u heeft besteld. Om uw betaling te verwerken maken wij gebruik van een externe betalingsverwerker. Uw betaling wordt verwerkt door de externe betalingsverwerker die u kiest om uw betaling te verwerken.

De externe betalingsverwerker kiest ervoor om uw betaling te verwerken en verzamelt, gebruikt en verwerkt uw gegevens, inclusief betalingsgegevens, in overeenstemming met hun privacybeleid. U kunt toegang krijgen tot hun privacybeleid.

Marketingcommunicatie:

Bij het afrekenen heeft u de mogelijkheid om marketingcommunicatie van ons te ontvangen.

INFORMATIE VERZAMELD OF VERKREGEN VAN DERDE PARTIJEN:

In dit gedeelte wordt beschreven hoe we informatie over u verkrijgen of verzamelen van derden.

Informatie ontvangen van derden:

Over het algemeen ontvangen we informatie over u van derden. De derde partijen waarvan wij informatie over u ontvangen, zijn doorgaans Apple en Google.

Het is ook mogelijk dat derden waarmee wij niet eerder contact hebben gehad, ons informatie over u verstrekken.

Informatie die we van derden verkrijgen, bestaat doorgaans uit uw naam en contactgegevens, maar omvat ook eventuele aanvullende informatie over u die zij aan ons verstrekken.

Waar we ten onrechte informatie over u ontvangen:

Als we ten onrechte informatie over u ontvangen van een derde partij en/of we geen wettelijke basis hebben voor de verwerking van die informatie, zullen we uw informatie verwijderen.

Informatie die wij van derden verkrijgen:

In bepaalde omstandigheden zullen we informatie over u verkrijgen uit bepaalde openbaar toegankelijke bronnen, zowel binnen als buiten de EU, zoals online klantendatabases, bedrijvengidsen, sociale media en websites.

BEKENDMAKING EN AANVULLEND GEBRUIK VAN UW INFORMATIE:

In dit gedeelte worden de omstandigheden uiteengezet waarin informatie over u aan derden wordt bekendgemaakt en eventuele aanvullende doeleinden waarvoor wij uw informatie gebruiken.

Openbaarmaking van uw gegevens aan dienstverleners:

We gebruiken derde partijen om ons diensten te verlenen die nodig zijn om ons bedrijf te runnen of om ons te helpen bij het runnen van ons bedrijf.

Uw informatie wordt waar nodig gedeeld met de dienstverleners om u de door u gevraagde dienst te leveren, of het nu gaat om toegang tot onze website of om bestellingen en diensten bij ons.

Openbaarmaking van uw gegevens aan andere derden:

Onder specifieke omstandigheden maken wij uw gegevens bekend aan andere derde partijen.

OVERDRACHT EN OPSLAG VAN UW INFORMATIE:

Het delen van uw gegevens met derden, die verband houden met of verband houden met de bedrijfsvoering van ons bedrijf, wanneer dit voor ons noodzakelijk is. Deze derde partijen omvatten onze accountants, adviseurs, gelieerde ondernemingen, zakenpartners en onafhankelijke contractanten. Hieronder vindt u meer informatie over elk van deze derde partijen.

 • Accountants
 • Adviseurs
 • Gelieerde ondernemingen
 • Zakenpartners
 • Onafhankelijke contractanten

BEKENDMAKING EN GEBRUIK VAN UW GEGEVENS OM JURIDISCHE REDENEN:

Als we vermoeden dat er sprake is van crimineel of potentieel crimineel gedrag, zullen we in bepaalde omstandigheden contact moeten opnemen met een bevoegde autoriteit, zoals de politie. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als wij vermoeden dat er sprake is van fraude of cybercriminaliteit, of als wij bedreigingen of kwaadwillige communicatie richting ons of derden ontvangen.

Het is mogelijk dat we uw gegevens moeten gebruiken als we betrokken zijn bij een geschil met u of een derde partij, bijvoorbeeld om het geschil op te lossen of als onderdeel van een bemiddeling, arbitrage, gerechtelijke oplossing of soortgelijk proces.

Wij zullen uw gegevens gebruiken en verwerken om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen.

HOE LANG WE UW GEGEVENS BEWAREN:

In dit gedeelte wordt beschreven hoe lang we uw gegevens bewaren. Waar mogelijk hebben wij specifieke bewaartermijnen vastgelegd. Waar dat niet mogelijk is, hebben wij de criteria vastgelegd die wij gebruiken om de bewaartermijn te bepalen.

Bewaartermijnen:

Serverloginformatie: we bewaren informatie over onze serverlogs gedurende één jaar.

Bestelinformatie: wanneer u een bestelling voor diensten plaatst, bewaren wij die informatie gedurende zes jaar na het einde van het boekjaar waarin u uw bestelling plaatst, in overeenstemming met onze wettelijke verplichting om administratie bij te houden voor belastingdoeleinden.

CRITERIA VOOR HET BEPALEN VAN BEWAARPERIODEN:

In alle andere omstandigheden bewaren we uw gegevens niet langer dan noodzakelijk, rekening houdend met het volgende:

 • Het doel en gebruik van uw gegevens, zowel nu als in de toekomst, zoals of het nodig is om die gegevens te blijven opslaan om onze verplichtingen uit hoofde van een contract met u te blijven nakomen of om in de toekomst contact met u op te nemen;
 • t193>
 • Of we een wettelijke verplichting hebben om uw gegevens te blijven verwerken;
 • Of we een wettelijke basis hebben om uw gegevens te blijven verwerken;
 • Hoe waardevol uw informatie is;
 • alle relevante overeengekomen industriële praktijken over hoe lang informatie moet worden bewaard;
 • de niveaus van risico, kosten en aansprakelijkheid die gepaard gaan met het feit dat wij de informatie blijven bewaren;
 • hoe moeilijk het is om ervoor te zorgen dat de informatie actueel en accuraat kan worden gehouden; en
 • Alle relevante omgevingsomstandigheden.

HOE WIJ UW INFORMATIE BEVEILIGEN:

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen ongeoorloofd of onwettig gebruik en onbedoeld verlies of vernietiging, waaronder:

 • Het delen van en het verlenen van toegang tot uw gegevens voor zover dat minimaal nodig is, met inachtneming van vertrouwelijkheidsbeperkingen waar van toepassing, en waar mogelijk op geanonimiseerde basis;
 • Beveiligde servers gebruiken om uw informatie op te slaan;
 • het verifiëren van de identiteit van elk individu dat toegang vraagt ​​tot informatie voordat hem of haar toegang wordt verleend tot informatie;

OVERDRACHT VAN INFORMATIE NAAR ONS PER E-MAIL:

De overdracht van informatie via internet is niet geheel veilig, en als u ons via internet informatie verstrekt, doet u dit geheel op eigen risico.

Wij kunnen niet verantwoordelijk zijn voor eventuele kosten, uitgaven, winstderving, reputatieschade, schade, aansprakelijkheden of enige andere vorm van verlies of schade die u lijdt als gevolg van uw beslissing om op dergelijke wijze informatie aan ons door te geven.

UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW INFORMATIE:

Behoudens bepaalde beperkingen op bepaalde rechten, heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw gegevens, die u kunt uitoefenen door een e-mail te sturen naar Sale@instant-famous.com:

 • Om toegang te vragen tot uw gegevens en informatie met betrekking tot ons gebruik en de verwerking van uw gegevens;
 • Om de correctie of verwijdering van uw gegevens aan te vragen;
 • Om te verzoeken dat we ons gebruik van uw gegevens beperken;
 • Om informatie te ontvangen die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat (bijv.G een CSV-bestand) en het recht om die informatie te laten overdragen aan een andere gegevensbeheerder;
 • Om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor bepaalde doeleinden; en
 • Om uw toestemming voor ons gebruik van uw informatie in te trekken op elk moment wanneer we afhankelijk zijn van uw toestemming om die informatie te gebruiken of te verwerken. Houd er rekening mee dat als u uw toestemming intrekt, dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van ons gebruik en de verwerking van uw gegevens op basis van uw toestemming vóór het tijdstip waarop u uw toestemming intrekt.
 • Het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit, inclusief profilering waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of die u op vergelijkbare wijze aanzienlijk treffen.

HOE WIJ UW IDENTITEIT VERIFIËREN:

Als we over de juiste informatie over u beschikken, zullen we proberen uw identiteit te verifiëren met behulp van die informatie.

Als het niet mogelijk is om u op basis van dergelijke informatie te identificeren, of als we onvoldoende informatie over u hebben, kunnen we originele of gewaarmerkte kopieën van bepaalde documentatie nodig hebben om uw identiteit te kunnen verifiëren voordat we u informatie kunnen verstrekken met toegang tot uw gegevens.

We kunnen de precieze informatie bevestigen die we nodig hebben om uw identiteit in uw specifieke omstandigheden te verifiëren als en wanneer u een dergelijk verzoek indient.

UW RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS VOOR BEPAALDE DOELEINDEN:

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw gegevens, die u op dezelfde manier kunt uitoefenen als door een e-mail te sturen naar Sale@instant-famous.com:

 • Om bezwaar te maken tegen het gebruik of de verwerking van uw gegevens wanneer we deze gebruiken of verwerken om een taak uit te voeren in het algemeen belang of voor onze legitieme belangen, inclusief 'profilering 'gebaseerd op een van deze doeleinden; en
 • Om bezwaar te maken tegen het gebruik of de verwerking van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden.

U kunt uw recht om bezwaar te maken tegen het gebruik of de verwerking van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden ook uitoefenen door:

 • Klikken op de afmeldingslink onderaan elke marketing-e-mail die we u sturen en de instructies volgen die in uw browser verschijnen nadat u op die link hebt geklikt;
 • Een e-mail sturen naar Sale@instant-famous.com, met het verzoek om u niet langer marketingcommunicatie te sturen.

COOKIES:

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door de server van een website naar een webbrowser, processorgeheugen of harde schijf worden gestuurd en daar worden opgeslagen. Ze kunnen voor een reeks verschillende doeleinden worden gebruikt, zoals het aanpassen van een website voor een bepaalde gebruiker, het helpen van een gebruiker bij het navigeren op een website, het verbeteren van de website-ervaring van die gebruiker en het opslaan van de voorkeuren en inloggegevens van die gebruiker.

Targeting- of advertentiedoeleinden:

Door cookies te gebruiken voor targeting- en advertentiedoeleinden kunnen we advertenties op de website weergeven en informatie verzamelen over uw gebruik van de website om advertenties relevanter te maken en te personaliseren voor u en uw interesses. We kunnen derde partijen gebruiken om via hun netwerken relevante en gepersonaliseerde advertenties aan u weer te geven.

WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID:

We updaten en wijzigen ons privacybeleid van tijd tot tijd.

Kleine wijzigingen in ons privacybeleid:

Waar we kleine wijzigingen aanbrengen in ons privacybeleid, zullen we ons privacybeleid bijwerken met een nieuwe ingangsdatum die aan het begin ervan wordt vermeld. Onze verwerking van uw gegevens zal vanaf de ingangsdatum worden beheerst door de praktijken die zijn uiteengezet in de nieuwe versie van het Privacybeleid.

Belangrijke wijzigingen in ons privacybeleid of de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken:

Wanneer we grote wijzigingen aanbrengen in ons privacybeleid of van plan zijn uw gegevens te gebruiken voor een nieuw doel of een ander doel dan de doeleinden waarvoor we deze oorspronkelijk hebben verzameld, zullen we u hiervan op de hoogte stellen per e-mail (waar mogelijk) of door een bericht te plaatsen melding op onze website.

Wij zullen u informatie verstrekken over de betreffende wijziging en het doel en eventuele andere relevante informatie voordat wij uw gegevens voor dat nieuwe doel gebruiken.

Waar nodig zullen we uw voorafgaande toestemming verkrijgen voordat we uw gegevens gebruiken voor een doel dat verschilt van de doeleinden waarvoor we deze oorspronkelijk hebben verzameld.

PRIVACY VAN KINDEREN:

We nemen niet bewust contact op met of verzamelen geen informatie van personen jonger dan 18 jaar. De website is niet bedoeld om informatie van welke aard dan ook te vragen aan personen jonger dan 18 jaar.

Het is mogelijk dat we informatie ontvangen over personen jonger dan 18 jaar door fraude of misleiding van een derde partij. Als we hiervan op de hoogte worden gesteld, zullen we, zodra we de informatie verifiëren, indien vereist door de wet, onmiddellijk de juiste ouderlijke toestemming verkrijgen om die informatie te gebruiken of, als we dergelijke ouderlijke toestemming niet kunnen verkrijgen, zullen we de informatie verwijderen. de informatie van onze servers. Als u ons op de hoogte wilt stellen van de ontvangst van gegevens over personen jonger dan 18 jaar, kunt u dat doen door een e-mail te sturen naar Sale@instant-famous.com.

AUTEURSRECHT:

Het auteursrecht op dit Privacybeleid is eigendom van of in licentie gegeven aan ons en wordt beschermd door auteursrechtwetten over de hele wereld en door software ter bescherming van auteursrechten. Alle intellectuele eigendomsrechten in dit document zijn voorbehouden.

CONTACTGEGEVENS: 

Als u vragen heeft over deze algemene voorwaarden van deze website, kunt u op een van de volgende manieren contact met ons opnemen:

Web: www.instant-famous.com.

E-mail: Sale@instant-famous.com

Post: Direct beroemd, Lucas-Cranach-Str. 4, 67227, Frankenthal, Duitsland.

Ondersteuning: (+49) 1577 555 6191

© Alle rechten voorbehouden.                                                                                                             Februari 2023.