PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid zet uiteen hoe wij, www.instant-famous.com, informatie over u verzamelen, opslaan en gebruiken wanneer u onze website gebruikt of gebruikt, www.instant-famous .com (onze website) en waar we anderszins informatie over u verkrijgen of verzamelen.

Dit privacybeleid is van kracht vanaf 11th februari 2022.

OVER ONS:

INSTANT FAMOUS (we, our en us) beheert de website www.instant-famous.com.

www.instant-famous.com, is een e-commerce websiteplatform voor kleding dat verkoopt en klantenservice biedt.

INSTANT FAMOUS is een aanbieder van digitale marketingdiensten voor profielen, pagina's en kanalen op sociale media. Wij zijn gevestigd in Duitsland. Ons geregistreerde adres is Lucas-Cranach-Str. 4, 67227, Frankenthal, Duitsland.

Ons e-mailadres voor contact is Sale@instant-famous.com.

INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN WANNEER U CONTACT MET ONS OPNEEMT:

We verzamelen en gebruiken informatie van personen die contact met ons opnemen in overeenstemming met deze sectie.

E-mail:

Wanneer u een e-mail stuurt naar het e-mailadres dat op onze website wordt weergegeven, verzamelen we uw e-mailadres en alle andere informatie die u in die e-mail verstrekt.

Telefoonnummer:

Als u ervoor kiest om via sms of telefoontje op de hoogte te worden gehouden van uw bestelling, wordt uw telefoonnummer verzameld.

Contactformulier:

Wanneer u contact met ons opneemt via ons contactformulier, verzamelen we naam, e-mailadres en IP-adres. We verzamelen ook alle andere informatie die u ons verstrekt wanneer u het contactformulier invult, inclusief eventuele optionele informatie, zoals telefoonnummer of bedrijfsnaam.

Als u niet de verplichte informatie verstrekt die vereist is voor ons contactformulier, kunt u het contactformulier niet verzenden en zullen wij uw vraag niet ontvangen.

Bericht:

Als u per post contact met ons opneemt, verzamelen we alle informatie die u ons verstrekt in alle postberichten die u ons stuurt.

INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN WANNEER U INTERACTIE HEEFT MET ONZE WEBSITE:

We verzamelen en gebruiken informatie van personen die interactie hebben met de specifieke functies van onze website in overeenstemming met dit gedeelte.

E-nieuwsbrief:

Wanneer u zich aanmeldt voor onze e-nieuwsbrief op onze website of ervoor kiest om nieuws, aanbiedingen van ons te ontvangen door de naam en het e-mailadres in te voeren en op inschrijven te klikken of door een vakje aan te vinken bij het afrekenen om aan te geven dat u uw e-nieuwsbrief wilt ontvangen nieuwsbrief, verzamelen we naam en e-mailadres.

Registreren op onze website:

Wanneer u zich registreert en een account aanmaakt op onze website, verzamelen wij de volgende informatie: naam, e-mailadres, IP-adres, postadres, contact en alle andere informatie die u ons verstrekt wanneer u het registratieformulier invult, inclusief eventuele optionele informatie, zoals telefoonnummer of bedrijfsnaam.

Als u niet de verplichte informatie verstrekt die vereist is voor het registratieformulier, kunt u zich niet registreren of een account aanmaken op onze website.

GEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN WANNEER U EEN BESTELLING PLAATST OP ONZE WEBSITE:

We verzamelen en gebruiken informatie van personen die een bestelling plaatsen op onze website in overeenstemming met dit gedeelte.

INFORMATIE DIE WORDT VERZAMELD WANNEER U EEN BESTELLING PLAATST:

Verplichte informatie:

Wanneer u een bestelling plaatst voor diensten op onze website, verzamelen we uw naam, e-mailadres, factuuradres, afleveradres, foto, locatie en alle andere verplichte informatie die u van klanten verzamelt bij het afrekenen.

Als u deze informatie niet verstrekt, kunt u geen diensten van ons kopen op onze website of een contract met ons aangaan.

Optionele informatie:

We verzamelen ook optionele informatie van u, zoals uw telefoonnummer en eventuele aanvullende optionele informatie bij het afrekenen.We vragen u ook of u marketingcommunicatie van ons wilt ontvangen. Zie 'Marketingcommunicatie' in dit gedeelte hieronder voor meer informatie.

Uw betaling verwerken:

Nadat je een bestelling op onze website hebt geplaatst, moet je betalen voor de diensten die je hebt besteld. Om uw betaling te verwerken, gebruiken we een externe betalingsverwerker. Uw betaling wordt verwerkt door de externe betalingsverwerker die u kiest om uw betaling te verwerken.

De externe betalingsverwerker kiest ervoor om uw betaling te verwerken en verzamelt, gebruikt en verwerkt uw informatie, inclusief betalingsinformatie, in overeenstemming met hun privacybeleid. U kunt toegang krijgen tot hun privacybeleid.

Marketingcommunicatie:

Bij het afrekenen heeft u de mogelijkheid om marketingcommunicatie van ons te ontvangen.

INFORMATIE VERZAMELD OF VERKREGEN VAN DERDEN:

In dit gedeelte wordt beschreven hoe we informatie over u van derden verkrijgen of verzamelen.

Informatie ontvangen van derden:

Over het algemeen ontvangen we informatie over u van derden. De derde partijen waarvan we informatie over u ontvangen, zijn over het algemeen Apple en Google.

Het is ook mogelijk dat derden waarmee we geen eerder contact hebben gehad, ons informatie over u verstrekken.

Informatie die we van derden verkrijgen, is over het algemeen uw naam en contactgegevens, maar omvat ook alle aanvullende informatie over u die zij aan ons verstrekken.

WAAR WE FOUT INFORMATIE OVER U ONTVANGEN:

Als we ten onrechte informatie over u ontvangen van een derde partij en/of we hebben geen wettelijke basis voor het verwerken van die informatie, zullen we uw informatie verwijderen.

Informatie door ons verkregen van derden:

In bepaalde omstandigheden zullen we informatie over u verkrijgen uit bepaalde openbaar toegankelijke bronnen, zowel binnen als buiten de EU, zoals online klantendatabases, bedrijvengidsen, sociale media en websites.

OPENMAKING EN AANVULLEND GEBRUIK VAN UW GEGEVENS:

In dit gedeelte worden de omstandigheden uiteengezet waarin informatie over u aan derden wordt verstrekt en eventuele aanvullende doeleinden waarvoor we uw informatie gebruiken.

Openbaarmaking van uw gegevens aan dienstverleners:

We maken gebruik van derden om ons te voorzien van diensten die nodig zijn om ons bedrijf te runnen of om ons te helpen bij het runnen van ons bedrijf.

Uw informatie zal waar nodig worden gedeeld met de serviceproviders om u de door u gevraagde service te bieden, of dat nu gaat om toegang tot onze website of bestellen en diensten bij ons.

Openbaarmaking van uw gegevens aan andere derden:

In specifieke omstandigheden geven we uw gegevens door aan andere derden.

OVERDRACHT EN OPSLAG VAN UW GEGEVENS:

Het delen van uw informatie met derden, die gerelateerd zijn aan of geassocieerd zijn met de bedrijfsvoering van ons bedrijf, waar dit voor ons noodzakelijk is. Deze derden omvatten onze accountants, adviseurs, gelieerde ondernemingen, zakenpartners en onafhankelijke contractanten. Verdere informatie over elk van deze derde partijen vindt u hieronder.

 • Accountants
 • Adviseurs
 • Gelieerde ondernemingen
 • Zakenpartners
 • Onafhankelijke opdrachtnemers

OPENMAKING EN GEBRUIK VAN UW GEGEVENS OM WETTELIJKE REDENEN:

Als we vermoeden dat crimineel of mogelijk crimineel gedrag heeft plaatsgevonden, zullen we in bepaalde omstandigheden contact moeten opnemen met een bevoegde autoriteit, zoals de politie. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als we vermoeden dat er sprake is van fraude of cybercriminaliteit of als we bedreigingen of kwaadwillige berichten ontvangen richting ons of derden.

Het is mogelijk dat we uw informatie moeten gebruiken als we betrokken zijn bij een geschil met u of een derde partij, bijvoorbeeld om het geschil op te lossen of als onderdeel van een bemiddeling, arbitrage of gerechtelijke oplossing of vergelijkbaar proces

We zullen uw informatie gebruiken en verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan we zijn onderworpen.

HOE LANG WE UW GEGEVENS BEWAREN:

In dit gedeelte wordt uiteengezet hoe lang we uw informatie bewaren. Waar mogelijk hebben we specifieke bewaartermijnen vastgelegd. Waar dat niet mogelijk was, hebben we de criteria uiteengezet die we gebruiken om de bewaartermijn te bepalen.

Bewaartermijnen:

Serverlogboekinformatie: we bewaren informatie op onze serverlogboeken gedurende één jaar.

Bestelinformatie: wanneer u een bestelling plaatst voor diensten, bewaren wij die informatie gedurende zes jaar na het einde van het boekjaar waarin u uw bestelling plaatst, in overeenstemming met onze wettelijke administratieplicht voor belastingdoeleinden.

CRITERIA VOOR HET BEPALEN VAN BEWAARTERMIJNEN:

In alle andere omstandigheden bewaren we uw gegevens niet langer dan nodig, rekening houdend met het volgende:

 • Het doel en het gebruik van uw informatie, zowel nu als in de toekomst, zoals of het nodig is om die informatie te blijven opslaan om onze verplichtingen uit hoofde van een contract met u te blijven nakomen of om in de toekomst contact met u op te nemen;
 • Of we een wettelijke verplichting hebben om door te gaan met het verwerken van uw informatie;
 • Of we een wettelijke basis hebben om door te gaan met het verwerken van uw informatie;
 • Hoe waardevol uw informatie is;
 • elke relevante overeengekomen branchepraktijken over hoe lang informatie moet worden bewaard;
 • de niveaus van risico, kosten en aansprakelijkheid die betrokken zijn bij het blijven bewaren van de informatie;
 • hoe moeilijk het is om ervoor te zorgen dat de informatie up-to-date en nauwkeurig kan worden gehouden; en
 • Alle relevante omgevingsomstandigheden.

HOE WE UW GEGEVENS BEVEILIGEN:

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw informatie te beveiligen en te beschermen tegen ongeoorloofd of onwettig gebruik en onopzettelijk verlies of vernietiging, waaronder:

 • Uitsluitend delen en toegang verlenen tot uw informatie voor zover dat minimaal nodig is, met inachtneming van vertrouwelijkheidsbeperkingen waar van toepassing, en waar mogelijk op geanonimiseerde basis;
 • Beveiligde servers gebruiken om uw informatie op te slaan;
 • het verifiëren van de identiteit van elke persoon die toegang tot informatie verzoekt alvorens hen toegang tot informatie te verlenen;

OVERDRACHT VAN INFORMATIE NAAR ONS VIA E-MAIL:

Overdracht van informatie via internet is niet geheel veilig en als u ons informatie via internet verstrekt, doet u dit volledig op eigen risico.

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige kosten, uitgaven, winstderving, reputatieschade, schade, aansprakelijkheden of enige andere vorm van verlies of schade die u lijdt als gevolg van uw beslissing om op een dergelijke manier informatie aan ons door te geven.

UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW INFORMATIE:

Behoudens bepaalde beperkingen van bepaalde rechten, hebt u de volgende rechten met betrekking tot uw informatie, die u kunt uitoefenen door een e-mail te sturen naar Sale@instant-famous.com :

 • Om toegang te vragen tot uw informatie en informatie met betrekking tot ons gebruik en de verwerking van uw informatie;
 • Om correctie of verwijdering aan te vragen van uw informatie;
 • Om ons te verzoeken ons gebruik van uw gegevens te beperken;
 • Om informatie te ontvangen die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat (bijv.een CSV-bestand) en het recht om die informatie te laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke;
 • Om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor bepaalde doeleinden; en
 • Om uw toestemming voor ons gebruik van uw informatie in te trekken op elk moment wanneer we vertrouwen op uw toestemming om die informatie te gebruiken of te verwerken Houd er rekening mee dat als u uw toestemming intrekt, dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van ons gebruik en verwerking van uw gegevens op basis van uw toestemming vóór het tijdstip waarop u uw toestemming intrekt.
 • Het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering die rechtsgevolgen voor u heeft of u op vergelijkbare wijze aanzienlijk treft.

HOE WE UW IDENTITEIT VERIFICEREN:

Als we de juiste informatie over u in ons bestand hebben, zullen we proberen uw identiteit te verifiëren aan de hand van die informatie.

Als het niet mogelijk is om u te identificeren op basis van dergelijke informatie, of als we onvoldoende informatie over u hebben, kunnen we originele of gewaarmerkte kopieën van bepaalde documentatie nodig hebben om uw identiteit te kunnen verifiëren voordat we u met toegang tot uw gegevens.

We kunnen de precieze informatie bevestigen die we nodig hebben om uw identiteit in uw specifieke omstandigheden te verifiëren als en wanneer u een dergelijk verzoek indient.

UW RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS VOOR BEPAALDE DOELEINDEN:

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw informatie, die u op dezelfde manier kunt uitoefenen als u kunt uitoefenen door een e-mail te sturen naar Sale@instant-famous.com :

 • Om bezwaar te maken tegen ons gebruik of de verwerking van uw informatie waar we deze gebruiken of verwerken om een taak van algemeen belang uit te voeren of voor onze legitieme belangen, inclusief 'profilering' ' op basis van een van deze doeleinden; en
 • Om bezwaar te maken tegen het gebruik of de verwerking van uw gegevens voor direct-marketingdoeleinden.

U kunt ook uw recht uitoefenen om bezwaar te maken tegen het gebruik of de verwerking van uw gegevens voor directmarketingdoeleinden door:

 • Klik op de uitschrijflink onderaan elke marketing-e-mail die we u sturen en volg de instructies die in uw browser verschijnen nadat u op die link hebt geklikt;
 • Een e-mail sturen naar Sale@instant-famous.com, met het verzoek om u geen marketingcommunicatie meer te sturen.

COOKIES:

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door de server van een website naar een webbrowser, processorgeheugen of harde schijf worden gestuurd en daar worden opgeslagen. Ze kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt, zoals het aanpassen van een website aan een bepaalde gebruiker, het helpen van een gebruiker bij het navigeren op een website, het verbeteren van de website-ervaring van die gebruiker en het opslaan van de voorkeuren en inloggegevens van die gebruiker.

Targeting- of advertentiedoeleinden:

Door cookies te gebruiken voor gerichte en advertentiedoeleinden, kunnen we advertenties op de website weergeven en informatie verzamelen over uw gebruik van de website om advertenties relevanter te maken en te personaliseren voor u en uw interesses. We kunnen derde partijen gebruiken om relevante en gepersonaliseerde advertenties aan u te tonen via hun netwerken.

WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID:

We updaten en wijzigen ons privacybeleid van tijd tot tijd.

Kleine wijzigingen in ons privacybeleid:

Wanneer we kleine wijzigingen aanbrengen in ons privacybeleid, zullen we ons privacybeleid bijwerken met een nieuwe ingangsdatum die aan het begin ervan wordt vermeld. Onze verwerking van uw informatie zal vanaf de ingangsdatum worden beheerst door de praktijken die zijn uiteengezet in die nieuwe versie van het privacybeleid.

Belangrijke wijzigingen in ons privacybeleid of de doeleinden waarvoor we uw gegevens verwerken:

Wanneer we belangrijke wijzigingen aanbrengen in ons privacybeleid of van plan zijn uw informatie te gebruiken voor een nieuw doel of een ander doel dan waarvoor we deze oorspronkelijk hebben verzameld, zullen we u hiervan per e-mail op de hoogte stellen (indien mogelijk) of door een bericht op onze website

We zullen u informatie verstrekken over de wijziging in kwestie en het doel en alle andere relevante informatie voordat we uw informatie voor dat nieuwe doel gebruiken.

Waar nodig zullen we uw voorafgaande toestemming vragen voordat we uw informatie gebruiken voor een ander doel dan waarvoor we deze oorspronkelijk hebben verzameld.

PRIVACY VAN KINDEREN:

We nemen niet bewust contact op met of verzamelen geen informatie van personen onder de 18 jaar. De website is niet bedoeld om informatie van welke aard dan ook te vragen aan personen onder de 18 jaar.

Het is mogelijk dat we informatie over personen onder de 18 jaar zouden kunnen ontvangen door fraude of bedrog van een derde partij. Als we hiervan op de hoogte worden gesteld, zullen we, zodra we de informatie hebben geverifieerd, indien wettelijk vereist om dit te doen, onmiddellijk de juiste ouderlijke toestemming verkrijgen om die informatie te gebruiken of, als we dergelijke ouderlijke toestemming niet kunnen verkrijgen, zullen we verwijderen de informatie van onze servers. Als u ons op de hoogte wilt stellen van onze ontvangst van informatie over personen onder de 18 jaar, kunt u dit doen door een e-mail te sturen naar Sale@instant-famous.com.

COPYRIGHT:

Het auteursrecht in dit privacybeleid is ofwel eigendom van of in licentie gegeven aan ons en wordt beschermd door auteursrechtwetten over de hele wereld en auteursrechtbeschermingssoftware. Alle intellectuele eigendomsrechten in dit document zijn voorbehouden.

CONTACTGEGEVENS: 

Als u vragen heeft over deze algemene voorwaarden van deze website, kunt u op een van de volgende manieren contact met ons opnemen:

Web: www.instant-famous.com.

E-mail: Verkoop@instant-famous.com

Bericht: Instant Famous, Lucas-Cranach-Str. 4, 67227, Frankenthal, Duitsland.

Ondersteuning: (+49) 1577 555 6191

© Alle rechten voorbehouden. Februari 2022.

.