social media marketing

Sätt som småföretag kan förbättra sin närvaro på sociala medier

Om du är en småföretagare på 2000-talet är du troligen medlem i sociala medier. Om du inte är det, vilket vi starkt tvivlar på, har du redan mycket att ta igen. Att få ett grepp om demografin för sociala medier hjälper dig att komma överens med dess relevans för småföretag.

Varför är sociala medier relevant?

Sociala medier har varit på frammarsch ända sedan de introducerades. Över en tredjedel av världens befolkning engagerar sig i sociala medier varje månad. Bara detta räcker för att uttrycka den enorma mängd uppsving som sociala medier ger till ditt företags marknadsföring.

social...</div>
              <div class= Läs mer