5 sätt som småföretag kan förbättra sin närvaro på sociala medier

Nuförtiden finns sociala medier överallt eftersom de ger alla exceptionella verktyg som kan hjälpa dem att nå ut till sin målgrupp och bygga en bra relation med dem. Som en konsekvens bör alla småföretag alltid sträva efter att öka sin närvaro på sociala medier för att få fler potentiella kunder och stärka deras relationer med befintliga.

Det är dock anmärkningsvärt att sociala medier kan vara svåra för småföretag eftersom det kräver mycket tid, ansträngning och andra resurser. Därför måste små företag lära sig vissa enkla men effektiva sätt att förbättra sin närvaro på sociala medier utan att slösa bort sina begränsade resurser.

Social Media Presence

Med tanke på detta, här är de fem testade och pålitliga sätten som små företag kan använda för att förbättra sin närvaro på sociala medier:

  1. Ha mål för sociala medier

Som småföretagare bör du förstå att du måste optimera de begränsade resurserna du har. Därför handlar det inte bara om att sätta upp dina sociala medieprofiler; du måste skapa mål för sociala medier som du kan följa för att få ett bra resultat.

Så, vad skulle du vilja uppnå med din närvaro på sociala medier? Vill du få fler kunder att besöka din webbplats och köpa dina produkter eller använda dina tjänster? Försöker du skapa medvetenhet om din lilla företag? Det här är viktiga frågor som du måste svara på när du ställer upp dina sociala mediemål.

På samma sätt bör du göra dina sociala medier-mål SMARTA.

S – Specifik: effektivisera dina mål på ett sätt som du kan planera för att uppnå dem.

M – Mätbart: bestäm mätvärdena du kan använda för att avgöra om ditt lilla företag gör framsteg mot att uppnå målen för sociala medier eller inte.

A – Uppnåeligt: var säker på att de mål du har satt kan uppnås inom en viss tidsram.

R – Relevant: se till att dina sociala medier-mål är i linje med de långsiktiga målen för ditt lilla företag.

T – Tidsbaserat: skapa en realistisk deadline som kan motivera dig att arbeta för att nå målen.

Dessutom hjälper det att sätta upp ett socialt mediemål dig att beskriva de värderingar som du kan ge dina kunder. Med detta kan du fokusera på de viktiga saker som kan främja din närvaro på sociala medier.

  1. Välj rätt sociala mediekanaler baserat på din publik

När du försöker förbättra din onlinenärvaro bör ditt mål vara att skapa en bra relation med din målgrupp. Därför bör ditt val av sociala medier baseras på var de flesta av dina målgrupper finns.

Därför, innan du väljer en kanal för sociala medier, bör du göra due diligence för att veta var din publik är baserad. I allmänhet är Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest och Snapchat några av de mest använda sociala medieplattformarna i världen idag. Därför bör du överväga att slå upp dina sociala medier-tält i någon av dessa kanaler.

Förutom att du enkelt får tillgång till din målgrupp, minskar du också stressen med att lägga ut inlägg på olika kanaler genom att välja några kanaler. Vanligtvis föreslås det att du väljer cirka 2 eller 3 av de mest populära sociala medieplattformarna som har majoriteten av dina kunder.

  1. Gör din närvaro på sociala medier personlig

Generellt låter traditionell marknadsföring dig ge ett budskap som passar alla utan att ta hänsyn till deras speciella behov eller preferenser. Sociala medier faller dock inte under sådana traditionella marknadsföringstekniker. Därför måste du anpassa dina erbjudanden. Låt din närvaro på sociala medier visa att människor ligger bakom inläggen, inte robotar.

För att visa din mänskliga del bör du göra ditt meddelande på sociala medier direkt, personligt och begripligt. Detta hjälper din publik att se dig som ett äkta, relaterbart mänskligt varumärke som de kan relatera till. Se till att du pratar med dem på ett språk de kan förstå. Du kan också få uppmärksamhet från flera kunder genom att vara humoristisk. När du gör allt detta, tappa inte touchen av professionalism.

Alla dessa ansträngningar kommer att räcka långt för att dra fler potentiella kunder till dig och även öka din närvaro på sociala medier.

  1. Var alltid konsekvent

Alla småföretag kan ta några steg för att skapa en närvaro på sociala medier; men bara ett fåtal kan fortsätta under lång tid tills de har uppnått sina mål. Du måste vara ett av de där speciella småföretagen som är konsekventa. Användare av sociala medier vill umgås med små företag som de ser och relaterar till från tid till annan. Så om du bara gör ett inlägg då och då eller försvinner från dina sociala mediesidor under en lång tid, kommer din målgrupp inte att ta reda på din onlinenärvaro.

Även om det kan vara svårt att vara konsekvent, finns det massor av verktyg som alltid kan påminna dig om att lägga upp och engagera dina kunder. Skaffa en redaktionell kalender för just detta ändamål.

Det bör noteras att din konsistens inte bör begränsas till hur ofta du postar på sociala medieplattformar, utvidga den till vad du postar. Se till att du har konsekvent varumärke och budskap. Om du föredrar att använda en professionell ton, håll dig till den och få dina kunder att identifiera dig med en sådan ton. Var också konsekvent när du bara diskuterar saker som har med ditt företag att göra. Engagera dig inte för mycket i politik, religion, sport och andra ämnen som kan driva vissa kunder bort från ditt varumärke.

  1. Anställ en social media manager

Vill du få ut det mesta av din närvaro på sociala medier? Anställ en social media manager. Sanningen är att det kan vara en utmaning för alla småföretagare att hantera 2 eller fler sociala mediesidor. Det kan konsumera den värdefulla tid som du kunde ha spenderat på att ta hand om ditt företag. Följaktligen är det alltid tillrådligt för dig att anlita en social media manager för att hantera dina sociala mediesidor.

För att spara pengar på detta, besök en av de populära onlinemarknadsplatserna och anlita en expert som kan få jobbet gjort åt dig till en relativt överkomlig kostnad.

Om du menar allvar med att förbättra närvaron på sociala medier för dina småföretag, vet du nu de rätta sakerna du kan göra.