boost instant followers

Hur man använder Instagram Hashtags för att öka ditt följe [!Förenklat!]

Jag. Instagram hashtags är ett kraftfullt verktyg för marknadsföring på sociala medier, vilket gör att du kan nå en bredare publik och öka din efterföljare. Hashtags gör ditt innehåll mer upptäckbart för användare som söker efter specifika ämnen eller teman på Instagram. I den här artikeln kommer vi att undersöka hur du använder Instagram-hashtags för att öka din följare och få direkta Instagram-följare.

II. Att välja rätt Instagram Hashtags

 1. Undersöker populära och relevanta hashtags
 • Använd Instagrams sökfunktion för att hitta populära hashtags relaterade till din nisch eller bransch.
 • Titta på de översta inläggen för dessa hashtaggar för att identifiera vilken typ av innehåll som fungerar bra.
 • Överväg att använda hashtaggar som är relevanta för aktuella händelser eller populära ämnen.
 1. Identifiera nischspecifika hashtags
 • Leta efter hashtaggar som är specifika för din nisch eller bransch, till exempel #veganfood eller #fashionblogger.
 • Använd en blandning av breda och smala hashtags för att nå en bredare målgrupp samtidigt som du riktar in dig på dina idealiska följare.
 • Använd hashtaggar relaterade till din plats för att nå lokala användare.
 1. Använda varumärkeshashtags
 • Skapa en unik och minnesvärd hashtag för ditt varumärke eller din kampanj.
 • Uppmuntra dina följare att använda din varumärkeshashtagg i sina egna inlägg.
 • Övervaka din varumärkeshashtagg för att spåra användargenererat innehåll och engagemang.

III. Skapa Hashtags för ditt varumärke

 1. Skapa unika och minnesvärda hashtags
 • Håll din hashtagg kort och lätt att komma ihåg.
 • Gör det relevant för ditt varumärke eller din kampanj.
 • Använd en konsekvent hashtag för alla dina marknadsföringsinsatser på sociala medier.
 1. Uppmuntra följare att använda hashtags för ditt varumärke
 • Marknadsför din varumärkeshashtagg på din Instagram-biografi, inlägg och berättelser.
 • Erbjud incitament för användare som använder din hashtagg i sina inlägg, till exempel en funktion på din sida eller en rabattkod.
 • Interagera med användare som använder din hashtag för att bygga en community kring ditt varumärke.
 1. Övervaka varumärkeshashtags
 • Använd Instagrams sökfunktion för att övervaka din varumärkeshashtag och spåra användargenererat innehåll.
 • Interagera med användare som använder din hashtagg genom att gilla, kommentera eller lägga upp deras innehåll igen.
 • Använd ett verktyg för hantering av sociala medier för att spåra hashtaggens prestanda och mäta din avkastning på investeringen.

IV. Använda Hashtags i dina Instagram-inlägg

 1. Med en blandning av populära och nischspecifika hashtags
 • Använd en blandning av populära hashtags för att nå en bredare publik och nischspecifika hashtags för att rikta in dig på dina idealiska följare.
 • Undvik att använda för många hashtags, eftersom det kan uppstå som skräppost och minska engagemanget.
 • Använd upp till 30 hashtaggar per inlägg, men sikta på 11-15 för optimalt engagemang.
 1. Undvika förbjudna hashtags eller hashtags med skräppost
 • Se efter förbjudna hashtaggar innan du använder dem i dina inlägg, eftersom det kan leda till att ditt konto blir shadowbanned eller straffade.
 • Undvik att använda hashtaggar som är irrelevanta för ditt inlägg eller spam, som #like4like eller #follow4follow.
 1. Placera hashtaggar strategiskt i dina inläggstexter
 • Placera hashtaggar i slutet av dina bildtexter så att de inte stör ditt inlägg.
 • Använd radbrytningar eller punkter för att separera dina hashtaggar från resten av din bildtext för ett rent utseende.
 • Överväg att använda hashtags i dina kommentarer också, eftersom det kan öka engagemanget och synligheten.

V. Mäta framgången för din Hashtag-strategi

 1. Spåra hashtaggprestanda med Instagram Insights
 • Använd Instagram Insights för att spåra räckvidden och engagemanget för dina inlägg med hjälp av specifika hashtags.
 • Övervaka tillväxten av din följare och engagemang över tid för att se effekten av din hashtaggstrategi.
 • Justera din hashtaggstrategi baserat på resultatet av dina inlägg och den totala kontotillväxten.
 1. Justera din hashtaggstrategi baserat på resultat
 • Använd Instagrams analyser för att identifiera de bästa hashtaggarna och justera din strategi därefter.
 • Experimentera med olika kombinationer av hashtags för att se vad som fungerar bäst för ditt konto.
 • Övervaka prestandan för din varumärkeshashtagg och justera den om det behövs.

VI. Slutsats

Att använda Instagram-hashtags är ett kraftfullt sätt att öka ditt följe och nå nya målgrupper på plattformen. Genom att välja rätt hashtags, skapa dina egna och strategiskt använda dem i dina inlägg kan du öka engagemanget och öka din följare på Instagram. Kom ihåg att övervaka din hashtaggprestanda och justera din strategi baserat på resultaten för att maximera dina marknadsföringsinsatser på sociala medier.